YDS HAZIRLIK
Grammar
Gramer konuları kısaca, hızlı bir ÅŸekilde özetlenir. Konular iÅŸlenirken daha çok sınavlarda çıkan yada benzer soru tipleri üzerinde durulur, püf noktalarına ve belli stratejilere yer verilir. Çıkan her dilbilgisi sorusunun farklı bir çözüm tekniÄŸi olduÄŸundan, sorular çözülürken fazlasıyla bunlar üzerinde durulur.

Üzerinde durulacak gramer konuları;
 • Basic concepts in English,
 • Tense System in English,
 • Modality in English,
 • Passive & Causative,
 • Gerunds & Infinitives,
 • Adjectives & Adverbs,
 • Ajdectival Clauses,
 • Noun Clauses & Auxiliaries 
 • If & Wish Clauses,
 • Conjuctions & Adverbial Clauses & Inversions,
 • Determiners
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.

  4 0 1 5